Historie

De Verenigde Biljart Verenigingen Gouda & Omstreken (verder te noemen VBV) is opgericht op  26 mei 1952. De VBV is ontstaan uit een bijna faillissement van biljartvereniging Donk uit Gouda. De beginjaren vijftig waren voor veel mensen geen vetpot en de vereniging kon niet aan de hoge contributie eisen van de KNBB  (de koninklijke tegenhanger van de VBV) voldoen.

Omdat men toch wilde biljarten werden andere verenigingen uit de omtrek benaderd om een eigen competitie op te zetten en zo is het allemaal begonnen. Net voordat de inschrijving bij de KNBB moest  worden ingestuurd vond men genoeg andere clubs bereid aan te sluiten bij een eigen competitie en was de VBV geboren. Men begon met 6 verenigingen, maar met de jaren werden dit er steeds meer omdat de financien toch wel een grote rol speelde in die tijd.

In de volksmond werd de VBV al snel de “wilde” bond, maar ook wel de “boerenbond” genoemd. Dit werd waarschijnlijk mede beinvloed door het feit dat de VBV geen officiele arbiters en schrijvers had, in tegenstelling tot de KNBB (vandaar ook de hogere contributie waarschijnlijk, alles heeft zijn prijs). Bij de VBV tellen en schrijven de biljarters zelf, en zo zal dat ook blijven. Betrokkenheid en vertrouwen zijn een hoog goed binnen de VBV.

In het begin werd alles via de post doorgestuurd aan de club wedstrijdleiders, zowel wedstrijdinfo als uitslagen en dergelijke. De wedstrijden, welke met potlood op kladpapier werden bijgehouden, werden aan de competitieleider ingestuurd waarna alles op grote vellen papier werd bijgehouden. Vanaf 1975 is hier verandering in gekomen met het clubblad, wat nog steeds (maar wel in een steeds aan de tijd aangepaste versie) 4x per jaar bij alle individuele leden wordt thuisbezorgd. In dit clubblad staan alle relevante zaken als aangesloten verenigingen, het complete competitie-programma en allerlei uitslagen  en wetenswaardigheden inzake de gespeelde wedstrijden. Dit clubblad bevat ook advertenties, want zonder onze sponsors in de vorm van een advertentie zouden wij heel andere contributies aan de leden moeten vragen. Ook al begon de VBV in 1952 op kleine schaal, vol trots werd op 28 mei 1957 het eerste lustrum gevierd in het KAB gebouw aan de haven in Gouda. Alle uitnodigingen werden persoonlijk aan de leden uitgereikt en ook werd een jubileumtoernooi georganiseerd. De VBV kreeg derhalve steeds meer bekendheid en in 1960 waren dan ook al 16 verenigingen lid met in totaal 244 spelende leden. Aantrekkelijk was natuurlijk de lagere contributie, en ook het boetebeleid was anders. Voor het niet   opkomen werd weliswaar 10 gulden boete in rekening gebracht (de competitie werd wel serieus opgezet en diende ook serieus gespeeld te worden) maar andere pietluttigheden werd niet moeilijk over gedaan (nog steeds niet natuurlijk).

In de loop der jaren zijn er wel steeds meer verenigingen uit de regio opgekomen. Het wordt ook steeds moeilijker om in Gouda nog te biljarten. Veel café’s hebben het biljart allang de deur uitgedaan en er kan als zodanig bijna alleen nog maar in biljartcentrums worden gespeeld. In de regio heeft het café zijn functie nog wel behouden, hier heerst waarschijnlijk nog een andere mentaliteit dan in de stad. Met nog steeds 12 aangesloten verenigingen en ca. 175 spelende leden is de VBV nog steeds springlevend, en hopen wij dat ook nog heel lang te kunnen zijn.