Incompleet team

Elke speler(ster) mag invallen in een hogere of lagere klasse als de onderstaande regels in acht genomen worden:

  1. Er mag slechts 1 speler(speelster) uit een hogere klasse invallen in een lagere klasse.
  2. Minstens het minimum aantal caramboles gespeeld wordt wat geldt voor die klasse.

Indien desondanks een team niet compleet is dient er door middel van loting bepaald te worden wie twee partijen zal spelen. Een invaller uit een hogere klasse mag niet mee loten. Deze loting dient voor aanvang van de wedstrijd plaats te vinden IN HET BIJZIJN VAN DE TEGENPARTIJ.